facebooktwittermail d

Prisfall på vete och raps får växtodlare att deppa

Priserna på spannmål och raps har fallit mycket den senaste tiden och nu har även växtodlarnas positiva syn på marknadsläget grumlats en aning.