facebooktwittermail

Prisfall i USA ger liten effekt för svenska sågverk

Sen början på maj har priset på sågade trävaror i USA mer än halverats. Men det ligger fortfarande ungefär dubbelt så högt som tidigare normalnivå.  

Virke står lassat på ett sågverk.
Trots ett snabbt prisfall på USA-marknaden ser efterfråga ut att hålla i sig för svenska sågverk. Arkivbild FOTO: ANN LINDÉN

En nedgång för sågat virke på USA-marknaden från 1 670 dollar per 1 000 boardfeet i maj till 764 dollar idag ser ju väldigt dramatisk ut. Samtidigt ska man ha i minnet att nedgången följer på en ännu kraftigare uppgång och att normalpriset historiskt legat runt 350 dollar.