facebooktwittermail d

Risk för dragkamp om kommunalt vatten i spåren av torkan

Det kommer att bli större konkurrens om vattnet i framtiden och priserna för kommunalt vatten kan komma att fyrdubblas fram till 2040. Dessutom kan prisskillnaderna i landet bli upp emot 700 procent.