facebooktwittermail d

Priset på sågat viker nedåt

Under oktober bröts den stigande trenden för priserna på sågat virke. Trots det var priserna fortfarande nästan det dubbla mot samma månad i fjol.