facebooktwittermail d

Kalkylen för odlaren klart bättre än förra året

Det råder akut energibrist i världen och priserna på gas och el rusar. Det påverkar inte minst priset på kvävegödsel – men prisuppgångar på spannmål gör att den totala kalkylen för en odlare fortfarande ser betydligt bättre ut än för ett år sedan. Om det skriver Torbjörn Iwarson i sin marknadskrönika.