facebooktwittermail d

Priserna på spannmål sjunker men är fortsatt på en hög nivå

Oro för en ekonomisk tillbakagång bidrar till sjunkande priser på raps och vete. Men en fortsatt låg tillång på spannmål och oljeväxter håller emot.