facebooktwittermail d

Priserna på jordbruksmarker drar uppåt

Både betesmark och åkermark har blivit hetare på marknaden de senaste åren. Priset på betesmark har ökat med 20 procent och priset på åkermark har ökat med 10 procent, visar Jordbruksverkets rapport.

Den nya undersökningen har studerat prisnivåerna mellan 2011 till 2014. Priset för en hektar betesmark kostade 25 600 kronor år 2014. Och för en hektar åkermark fick man betala 67 400 kronor.

Jordbruksreformen

Enligt Jordbruksverkets rapport finns två orsaker till prisökningen. Jordbruksreformen från 2005 gjorde att man började se annorlunda på jordbruksmarker. Värdet på markerna var tidigare underskattat.

Reformen innebar att stödet till jordbruket förändrades från att vara kopplat till odlad areal av vissa grödor och viss djurhållning till att ges i förhållande till arealen. En annan orsak är den låga räntenivån sedan år 2008 och de höga spannmålspriserna.

Priserna rusat mest

De dyraste jordbruksmarkerna finns på Götalands södra slättbygder. Där kostade en hektar åker i genomsnitt 154 400 kr och en hektar betesmark kostade 79 400 kr.

Det är också på Götalands södra slättbygder som priserna har rusat som mest. Där steg åkermarkspriset med 16 procent och betesmarkspriset med 47 procent visar Jordbruksverkets rapport.