facebooktwittermail d

Rådgivaren: Återhållsamhet blir nyckelordet närmaste tiden

Utan att veta vart priserna på insatsvaror tar vägen är det sannolikt återhållsamhet som blir nyckelordet den närmaste tiden, konstaterar rådgivaren Anna Törnfelt.