facebooktwittermail

Priser på skogsbränsle sjunker

Trots stigande elpriser och minskande produktion inom träindustrin har priserna på trädbränsle stått stilla eller gått ned det senaste kvartalet.

Skogsflis levererat till industri har sjunkit från 207 kronor per MWh till 195 kronor för det fjärde kvartalet 2010. Det visar de senaste prisuppgifterna från Energimyndigheten i prisbladet Trädbränsle och torvpriser nummer 1, 2011.

Samtidigt har skogsflis levererat till värmeverk stått stilla på 201 kronor från tredje kvartalet till fjärde kvartalet 2010. Prisuppgifterna för fjärde kvartalet är preliminära.

Priset ökar


Sett över hela 2010 ökar dock priset något jämfört med 2009. För hela 2010 ligger priset på skogsflis till värmeverk på 198 kronor jämfört med 2009 då det låg på 181 kronor.

Trädbränslepriserna anges fritt förbrukare utan skatter. Statistiken produceras av SCB på uppdrag av Energimyndigheten.Härje Rolfsson