facebooktwittermail

Prisade för gott djuröga

Gott djuröga och fokus på djurens välmående gjorde att valet föll på Tamás Bucsi och Linnéa Essgärde som årets djurskötare och årets ungdomsdiplom.

Tamás Bucsi - årets djurskötare - arbetar som förman på Stefans Lantbruk i Båstad med bland annat ekologisk mjölkproduktion.
Tamás Bucsi - årets djurskötare - arbetar som förman på Stefans Lantbruk i Båstad med bland annat ekologisk mjölkproduktion.

Utmärkelserna delade ut på Elmia under onsdagen. Det är tidningen Husdjur och Ladugårdsförmännens Riksförbund som står bakom utmärkelsen året djurskötare som i år tilldelades Tamás Bucsi. Han arbetar som ladugårdsförman på Stefans Lantbruk i Båstad. Motiveringen är att Tamás Busci har en tydlig fokus och strategi som gör att både djur och medarbetare trivs. Besättningen tillhör också en av de högst avkastande med ekologisk produktion i Sverige.

[BILD] Årets ungdomsdiplom går till unga som ännu inte har det ansvar eller erfarenhet som ligger bakom årets djurskötare. I år tilldelades Linnéa Essgärde, Götene, diplomet. Hon får diplomet för att hon utvecklat både sitt djuröga, sin arbetsplanering och förståelsen för teknik på ett, enligt juryn, fantastiskt sätt.