facebooktwittermail d

Prisad bonde använder inte tjur

Tjurattacker är den vanligaste orsaken till dödsfall när nötkreatur hanteras i lantbruket. Den frågan var i fokus på arbetsmiljökonferensen på Hamra gård under onsdagen.

TUMBA ATL
Konferensen arrangerades av Lantbrukets arbetsmiljökommitté (LAMK) på Hamra gård i Tumba söder om Stockholm.

Omkring 300 arbetsolyckor med djur rapporteras varje år och i 70 fall har de skett i samband med hantering av nötkreatur. I genomsnitt sker ett dödsfall per år vid hantering av nötkreatur, men förra året var det
två personer som dog i tjurolyckor.

Landsbygdsministern beklagade


- Det är ledsamt att det bara för någon tid sedan inträffat allvarliga olyckor där tjurar har varit inblandade, sa landsbygdsminister Eskil Erlandsson som deltog i konferensen.

Tickande bomb


Enligt Stefan Wistrand, arbetsmiljöinspektör vid Arbetsmiljöverket, är det framför allt könsmogna tjurar av mjölkras som orsakar dödsolyckorna. En tjur bland mjölkande kor är "en tickande bomb" som han uttryckte det.

- Man måste gå in i tjurens revir för att hämta kor och det är
omöjligt att ha koll på tjuren hela tiden.

Stefan Wistrand påpekade även att länsstyrelserna inte tar hänsyn arbetsmiljö i sina tillståndsprövningar.

Prisad bonde


Per Brunberg på Björketorps gård i Blekinge tog emot årets
arbetsmiljöpris för sina insatser för en god arbetsmiljö. Han
använder inte tjur i sin besättning.

- Det är en fullständigt onödig risk att ta, sa Per Brunberg som även anser att svenskt lantbruk bör arbeta mot en nollvision när det gäller olyckor. Tove Nilsson