facebooktwittermail d

Prima eller sekunda i stället för vrakbedömning

Nästa år införs en ny kvalitetsbedömning för massaved. Istället för att vraka en viss procentandel kommer hela traven att betalas som prima eller sekunda.