facebooktwittermail d

Mindre mejerier blir allt mer pressade

Ett redan utsatt läge har blivit värre för de mindre mejerierna när dyrtiderna får många konsumenter att välja bort lokalproducerat till förmån för billigare produkter. 

Landets mindre mejerier pressas av minskad försäljning och ökade produktionskostnader. Nyligen gick exempelvis Dalsspira i konkurs. Så här är läget bland de övriga.