facebooktwittermail d

Pressade Arla-bönder samlas till representantskapsmöte

Ekonomiskt pressade Arla-bönder träffas i dag för ett två dagar långt representantskapsmöte där bland annat aktuellt marknadsläge och omvärldsfaktorer 2017, då gällande strategiplan löper ut, ska diskuteras.

Efter ett relativt bra år i fjol har utvecklingen 2015 pressat svenska mjölkbönder och Arla Foods leverantörer i synnerhet till det yttersta med de lägsta avräkningspriserna på många år.

Arla-ledningen har dock försökt att höja stämningen inför mötet i Halmstad med att höja avräkningspriset med 8,3 öre/kg till 267,2 öre från oktober.

Men ännu ligger mjölkpriset långt under vad branschen anser vara en uthållig lägstanivå. Vissa tolkar dock den senaste tidens uppgång i priserna på den ledande handelsplatsen för globalt handlade mejerivaror, Global Dairy Trade-auktionen, på att en uppgång nu är på väg.

Varnar

Men svenska branschbedömare varnar dock för att läsa in för mycket i denna uppgång, som de till stor del anser vara ett resultat av mejerijätten Fonterras eget beslut i augusti att minska de egna volymerna torrmjölk på marknaden, alltså en slags intern intervention.

Representantskapsmötet ska också börja fundera över Arla Foods fortsatta väg efter att den nu gällande strategiplanen till 2017 går och som präglats av oerhört ambitiösa tillväxtmål.

Omsättningen har ökat

Sedan 2010 har omsättningen ökat med 61 procent till 10,6 miljarder euro i fjol medan mjölkinvägningen gått upp med 54 procent till 13,4 miljarder kilo. Intäkten per kilo mjölk har ökat marginellt från 76 eurocent/kg 2010 till 79 eurocent i fjol.

Mycket talar för att en kommande strategiplan inte kommer att vara lika expansiv som den nuvarande. Dels för att fusionsobjekten, i vart fall i Europa, är färre, samtidigt som att stark tillväxt utöver vad marknad växer kräver stora resurser, såväl finansiella som i management.

Ledningen kan säkert också få det svårt att sälja in en likande kostsam expansionstakt till ägarna, som kräver att en större del av intäkten stannar på den egna gården.