facebooktwittermail d

President förbjuder motorsågar i naturskog

För att förhindra att Filippinernas återstående naturskogar huggs ner, har presidenten tagit ett nytt grepp och förbjudit bandtraktorer, motorsågar och väghyvlar i naturskogar.

Även i restskogar, alltså all skog som inte är planterad, råder förbud. Och avverkning är hädanefter endast tillåten i plantageskog, uppger Skogssverige.se.

Ett tillfälligt stopp är utfärdat och presidenten Aquino III har även skapat en arbetsgrupp som ska bekämpa olaglig avverkning i de återstående naturskogarna. Ett tillfälligt stopp är även utfärdat av nya tillstånd för träförädling i sågverk, enligt Skogssverige.ATL.nu