facebooktwittermail d

Miljövänligare flyg från Åre-Östersund

30 ton bioflygbränsle har levererats till Åre Östersund genom en upphandling som Swedavia gjort. Bränslet räcker till 15-20 plan om dagen i upp till två veckor. I dag tankades det första planet med destination Stockholm.

[STOR]Förra veckan lyfte årets första plan med bioflygbränsle i tanken från Arlanda. Tankningen av SAS flight SK1419, Airbus 320 Neo till Köpenhamn genomfördes av Richard Bokström.
[STOR]Förra veckan lyfte årets första plan med bioflygbränsle i tanken från Arlanda. Tankningen av SAS flight SK1419, Airbus 320 Neo till Köpenhamn genomfördes av Richard Bokström. FOTO: VICTORIA STRÖM

- De flesta plan tankar på Arlanda eller Bromma, tillräckligt för en flygresa fram och tillbaka till Åre-Östersund. Men med samma frekvens av tankning som vi har i dag på Åre Östersund Airport, räcker bioflygbränslet vi upphandlat i ungefär 14 dagar, säger Susanne Norman, flygplatschef på Swedavias flygplats i Åre-Östersund till Atl.

Bränslet har levererats via Fly Green Fund och har till syfte att stimulera övergång till fossilfritt flygbränsle för branschen. Målet är noll utsläpp av fossil koldioxid i Swedavias egen verksamhet senast år 2020.

Diskussioner pågår även bland andra statliga bolag och myndigheter att minska miljöbelastningen från flygresor.

- Jag vet att det pågår diskussioner bland statliga företag och kommuner i bland annat Östersund om möjligheten att ändra resepolicyn så att alla tjänsteresor som är nödvändiga med flyg, sker med bioflygbränslen i tanken, tillägger Susanne Norman.

Har köpt 30 ton

Biobränslemängden som köpts in av Swedavia till Åre-Östersund, men också Arlanda och Bromma, uppgår sammanlagt till 450 ton. Av detta har Åre-Östersund fått cirka 30 ton.

Biobränslet är gjort av frityrolja och har köps från USA, men det optimala vore om skogsbränsle från Sverige kunde användas.

- På sikt är förhoppningen en svensk produktion. Det behövs för att lyckas med målsättningen att göra det svenska inrikesflyget helt fossilfritt till år 2030. Då kan också priserna anpassas, säger Susanne Norman.

Läs mer: Staten förbereder miljövänligare flygresor

Läs mer: Biobränslen finns men används inte av flyget