facebooktwittermail d

Nyheter i stort och smått från Komatsu

En helt ny skotare och uppdateringar av två andra. Komatsu har satsat utvecklingskrut på att vässa sina gallringsmaskiner.

Komatsu 825 TX är en ny 9-tons skotare som ska fylla tomrummet efter den tidigare storsäljaren 830 som försvann från marknaden 2015.

Komatsus nya skotare 825 TX har presenterats i dag.
Komatsus nya skotare 825 TX har presenterats i dag. FOTO: KOMATSU

Maskinen saknar traditionell ratt utan har i stället en fingerstyrd miniratt på höger armstöd. Det ska göra såväl hytten tystare som maskinen snabbare enligt tillverkaren. Motorn är en steg-V diesel på 127 kW.

Den tidigare minstingen 835 som är på 11 ton och även 12-tonnaren 845 har också blivit uppgraderade.

TX-modellen av 835 har fått samma design och hytt som de större Komatsuskotarna.
TX-modellen av 835 har fått samma design och hytt som de större Komatsuskotarna. FOTO: HENKE OLOFSSON

Den nya 825 och 835 har fått en ny ram som halverat spåravvikelsen mellan främre och bakre hjulparet, nu är den cirka två decimeter enligt tillverkaren. Det har skett utan att ramlängden förändrats eller att lastutrymmets längd påverkats. Grindar och bankar har fått en inåtriktad lutning för att vara smidig där det är trångt och skonsam mot kvarvarande bestånd.

Även 12-tons skotaren 845 har fått nytt chassi, ny motor och nytt styrsystem.
Även 12-tons skotaren 845 har fått nytt chassi, ny motor och nytt styrsystem. FOTO: KOMATSU

Samtliga gallringsskotare går nu också att få med individuellt styrda boggielyft som tidigare bara funnits för tyngre Komatsuskotare. Systemet ger enligt tillverkaren maskinerna bättre terrängegenskaper och ökar framkomligheten.

Styrsystemet MaxiXT fungerar på både skördare och skotare och ska underlätta en rad funktioner som motorstyrning och effektreglering, kranstyrning, aggregatstyrning och administration. Nu har systemet fått ett förbättrat felsökningsverktyg och uppgraderade elboxar som ska förbättra tillförlitligheten.

Styrsystemet MaxiXT fungerar på både skördare och skotare.
Styrsystemet MaxiXT fungerar på både skördare och skotare. FOTO: KOMATSU

Vissa maskiner går också att få med en ny steglös växellåda som ska göra det möjligt att köra från 0 till 24 kilometer i timmen utan att stanna för att växla, en funktion som uppges göra maskinen snabbare vid transportkörning samt även snålare. Dessutom minskar bullernivån i hytten då motorn går på ett lägre varvtal.

Komatsu har även gjort vissa förbättringar på skördarsidan när det gäller nästa års modeller. Bland annat har framboggins infästningar förbättrats och såväl drivaxlar som vridmidjan blivit tätare enligt tillverkaren.