facebooktwittermail d

HD gav säljaren rätt mål om hästköp

Säljaren fick rätt i Högsta domstolen och köparen kan inte kräva att köpet av hästen ska gå tillbaka. Domen blir nu prejudicerande.

FOTO: MOSTPHOTOS

Det handlar om en hästaffär som genomfördes för fem år sedan. Efter köpet vill köparen häva affären och hävdade att hästen var behäftad med fel. Kravet ställdes med hänvisning till konsumentköplagen och att säljaren var en näringsidkare. Lagen ger köparen ett starkt stöd och gör ingen skillnad om det handlar om en häst eller döda ting som en frysbox.

Säljaren å sin sida hävdade att hon sålt hästen som privatperson och att köplagen skulle gälla.

Fick rätt i tingsrätten

Fallet hamnade i tingsrätten som gav köparen rätt. Det var konsumentköplagen som skulle gälla då säljaren var näringsidkare.

Domen överklagades och hovrätten ändrade utslaget. Hovrätten konstaterade att säljaren visserligen var näringsidkare men att hon sålt sin häst som privatperson.

Hovrättens dom har nu fastställts efter prövning i Högsta Domstolen, HD.

Inte bokförd i rörelsen

I HD:s resonemang ingår att säljaren visserligen var näringsidkare men att den aktuella hästen aldrig hade varit intagen och bokförd i säljarens hästverksamhet.

Hästen var också inköpt som tävlingshäst åt säljaren fem år innan verksamheten startades. I den verksamheten fanns två andra hästar bokförda och verksamheten, som var av ringa omfattning, bestod av tur- och ponnyridning. Till stöd för sitt resonemang hänvisar HD också till andra EU-domar.

Domen blir nu prejudicerande.

Konsumentköplagen

Lagen reglerar fall där en näringsidkare säljer en vara till en privatperson. Lagen går inte att avtala bort.

Lagen skyddar konsumenten som har bland annat tre års garanti för tillverkningsfel.

Ett fel som upptäcks inom det första halvåret efter köpet antas ha funnits från början om säljaren inte kan bevisa annat.

Köplagen

Lagen reglerar affärer mellan privatpersoner eller mellan näringsidkare. Lagen är inte tvingande och kan avtalas bort.