facebooktwittermail

Kombigödning möjligt i nya Terrasem

Ansitz Auhof, Österrike

Pöttinger kommer nu med flera nyheter på sina Terrasem såmaskiner. Med en trycksatt tank går det att portionera ut en del av gödningen i såfåran.

De nya kombisåmaskinerna i Pöttingers Terrasemserie har täta lock till behållarna för gödning och utsäde. Med tankarna trycksatta öppnar sig möjligheten att portionera ut en del av gödningen i såbillarna. Ett spjäll som går att ställa i olika fasta lägen reglerar hur mycket gödning som ska gå i såbillarna och hur mycket som går i gödningsbillarna.