facebooktwittermail d

Kombigödning möjligt i nya Terrasem

Ansitz Auhof, Österrike

Pöttinger kommer nu med flera nyheter på sina Terrasem såmaskiner. Med en trycksatt tank går det att portionera ut en del av gödningen i såfåran.