facebooktwittermail d

Pöttingers mekaniska ogräsbekämpning

Ansitz Auhof, Österrike

Med Pöttingers köp av ett mindre företag fick de tillgång till tre nya redskap för mekanisk ogräsbekämpning.