facebooktwittermail

Baljväxtodlingen backar

Odlingen av baljväxter har minskat rejält i år jämfört med 2018. Men rapsodlingen ökar – och en mindre andel mark ligger i träda.

2 551 500 hektar har använts till åkermark i år. En siffra som i princip är oförändrad jämfört med i fjol. Arkivbild.
2 551 500 hektar har använts till åkermark i år. En siffra som i princip är oförändrad jämfört med i fjol. Arkivbild. FOTO: HANS DAHLGREN

Det är inga drastiska förändringar i den statistik över jordbruksmarkens användning som Jordbruksverket precis presenterat.