facebooktwittermail d

Svar direkt: Postnord måste rationalisera

Att gå förbi varannan postlåda utan brev att dela ut är inte särskilt rationellt, varken ekonomiskt eller miljömässigt, skriver Emma Riblom, Postnord, i detta svar på en debattartiken av Olle Nilsson.

FOTO: JEPPE GUSTAFSSON/TT

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Postnord har inte fått en krona i stöd till den samhällsomfattande posttjänsten i Sverige. Det är portot som ensamt har finansierat vår finmaskiga infrastruktur från Ystad till Treriksröset.

Sedan millennieskiftet har mer än hälften av alla brevvolymer övergått till främst digitala alternativ. Mer än hälften av intäkterna har alltså försvunnit, samtidigt som kostnaderna, som i stor utsträckning är fasta, består.

Inom kort kommer vi bara ha brev att dela ut till ungefär vartannat hushåll. Att gå förbi varannan postlåda utan brev att dela ut är inte särskilt rationellt, varken ekonomiskt eller miljömässigt.

Den nya utdelningsmodellen har införts efter att under hösten ha testats i Kävlinge och i delar av Lund. Försöket visade att kvaliteten inte blev lidande och i den mottagarundersökning som tillsynsmyndigheten Post- och telestyrelsen, PTS, gjorde framkom att nästan fyra av fem mottagare antingen inte hade någon åsikt eller var positiva till varannandagsutdelning. Endast 22 procent av de tillfrågade var negativa.

Under hösten öppnade PTS ett tillsynsärende för att kunna granska försöket och begära in information från Postnord. I samband med att tillsynsärendet den 18 december 2020 avslutades utan behov av ytterligare åtgärder kunde PTS konstatera att ”postverksamheten i testområdet […] lever upp till kraven på tillförlighet och befordringstid”.

Sedan lång tid tillbaka har morgontidningar i vissa områden där egen distribution har varit för dyr överlämnat denna till Postnord. När varannandagsutdelning införs och vissa tidningsläsare på landsbygden får tidningarna utdelade varannan dag är det naturligtvis olyckligt, men en konsekvens av tidningarnas egna val. Att tidningsläsare behandlas annorlunda beroende på om man bor i tätort eller på landsbygd är alltså ett medvetet val från tidningarna själva.

Vi har tagit fram en kompletterande tjänst som gör att tidningarna fortsatt kan nå sina prenumeranter alla vardagar i veckan, men på grund av kravet på kostnadsorientering blir det en dyrare tjänst. Vi delar fortsatt gärna ut dagstidningar, men att fungera som indirekt distributionsstöd ligger inte i vårt uppdrag.

Postnord har i uppdrag att se till att alla i Sverige kan ta emot och skicka brev och paket, oavsett var de bor. Vi är stolta över det uppdraget och kommer att göra de förändringar som krävs för att fortsätta ge en bra postservice i hela landet.

Emma Riblom

Kommunikationschef Postnord Sverige

Läs mer: Postnord, regeringen och landsbygden går i otakt

Läs också: Utbobloggen: Oj – nu kom Posten!