facebooktwittermail d

Positivt till gmo-potatis i Norge

Norska statliga veterinärinstitutet menar att det inte finns någon hälso- eller miljörisk med att godkänna den genmodifierade potatissorten Modena. Men de ser inte heller några fördelar med det.

Norska naturförvaltningen har bett olika instanser om utlåtande huruvida den genmodifierade potatis bör godkännas i Norge, uppger Norsk Landbruks nätupplaga.

Potatisen är modifierad så att potatisen inte producerar amylos. Resultatet är en amylos-fri potatis som är olämplig som mat, men fungerar bra för produktion av stärkelse.

Enligt det norska regelverket är det inte nog med att de genmodifierade organismer inte innebär någon risk, den måste också ha klara fördelar för samhället för att bli godkänd.

Även om det statliga veterinärinstitutet inte ser några risker, ser de inte heller några fördelar för Norge, och de efterlyser mer undersökningar och dokumentation om det. ATL.nu