facebooktwittermail

Mer positiva tongångar i lantbrukspanel

Andelen lantbrukare med en positiv känsla för sin roll i samhället växer. Det visar den senaste lantbrukspanelen.

Andelen lantbrukare med en positiv syn på sin roll växer visar Landshypoteks senaste lantbrukarpanel.
Andelen lantbrukare med en positiv syn på sin roll växer visar Landshypoteks senaste lantbrukarpanel. FOTO: MOSTPHOTOS

Coronautbrottet har satt press på samhället. Men också tydliggjort lantbrukets nyckelroll för livsmedelsförsörjningen, vilket i sin tur kan ha bidragit till en växande positiv känsla bland de lantbrukare som deltagit i Landshypoteks lantbrukspanel. Att 2020 blev ett förhållandevis bra skördeår är en annan positivt bidragande faktor som lyfts fram.