facebooktwittermail

Positiv start på året för svenska småföretag

Prognosen för 2017 tyder på att småföretagens lönsamhet återhämtar sig, efter en mindre tillbakagång 2016. Det visar LRF Konsults senaste lönsamhetsbarometer.

Katarina Hedström, vd på LRF Konsult.
Katarina Hedström, vd på LRF Konsult. FOTO: LARS DAHLSTRÖM

Sedan 2013 har de svenska småföretagen stadigt ökat sin lönsamhet, men 2016 innebar ett trendbrott för denna positiva utveckling. Från att ha haft en lönsamhet på 22,8 procent av omsättningen gick den 2016 ned till 22,5 procent av densamma.

Prognosen för 2017, som LRF Konsult har gjort med hjälp av uppgifter från månadsbokslut för det första kvartalet 2017, tyder på att detta endast verkar bli ett mindre hack i en uppåtgående kurva.

– Vi är försiktigt positiva. Småföretagen har fått en bra start på 2017, samtidigt som vi ser ett antal utmaningar framöver. Förutom en potentiell konjunkturnedgång är det oroande att det inom vissa branscher är svårt att rekrytera personal, säger Katarina Hedström Klarin, vd på LRF Konsult.

Drivmedelspriser på väg upp

En faktor som framför allt påverkar lönsamheten inom transportbranschen är att drivmedelpriserna är på väg upp, efter en tid av ovanligt låga råoljepriser.

Katarina Hedström Klarin ser prisuppgången som ett kortsiktigt hot mot branschens lönsamhet – men också något som på längre sikt kan driva innovation och därmed stärka konkurrenskraften.

Utnyttja digitala tekniken

En viktig framtidsfråga för samtliga branscher i barometern - bygg, fastighet, handel, service och transport - är enligt Hedström Klarin småföretagens förmåga att dra nytta av digitaliseringen.

– Det är fortfarande alldeles för många som inte drar nytta av dess möjligheter. Man är kvar i gamla beteenden som exempelvis att använda pärmar när det finns billiga och effektivare digitala alternativ. Många tycker att det går ganska bra, och är ganska nöjda - men det finns både tid och pengar att spara om man tar tag i de här frågorna.

LÄS MER Småföretag allt lönsammare

LÄS MER Goda tider för svenska företag