facebooktwittermail d

Ponsse växer sig allt större

Ponsse gjorde ett kanonresultat första kvartalet. Det är på den internationella marknaden företaget växer.

Nu rullar det på! Närheten till den ryska marknaden ger Ponsse skjuts i affärerna.
Nu rullar det på! Närheten till den ryska marknaden ger Ponsse skjuts i affärerna. FOTO: PONSSE

Omsättningen ökade med 9 procent till 142 miljoner euro, jämfört med första kvartalet 2017. I svenska pengar motsvarar det knappt 1,48 miljarder kronor.

Rörelseresultatet var 178 miljoner kronor, en ökning med hela 20 procent.

Rörelsemarginalen ligger på sunda 12 procent och vinstmarginalen före skatt på 10,8 procent.

För att vara i en konkurrensutsatt bransch som skogsmaskiner är det väldigt höga siffror. Speciellt som Ponsse är ett litet företag i det inre av Finland som slåss mot internationella jättar som Komatsu och John Deere.

Leveranserna till den traditionella hemmamarknaden i norra Europa har minskat från 47 till 41,3 procent av produktionen. Det är framför allt i Ryssland och Asien som Ponsse växer. 2017 var andelen där 15,8 procent, nu är den 19,5 procent.

Även Nord- och Sydamerikas samt Central- och Sydeuropas andel växer men inte lika starkt som den ryska.

Ska öka ännu mer

Det som verkligen står ut i kvartalsrapporten är att orderingången pekar mot ytterligare tillväxt. Första kvartalet 2017 tog Ponsse ordrar på 118 miljoner euro. De tre första månaderna i år fanns det beställningar på 174 miljoner euro, motsvarande 1,8 miljarder kronor.

Tillväxten rimmar väl med den utbyggnad av produktionen som nu pågår i den lilla orten Vieremä. Den nya fabriken ska stå färdig under första halvåret 2018 men det är först under andra halvåret som den ger effekt i resultaträkningen.

Vd Juho Nummela är lyrisk i rapporten.

– Resultatet för det första kvartalet var extremt starkt och efterfrågan för våra skogsmaskiner stor på alla våra marknader med en excellent orderingång.

Aktien steg med 6 procent i öppningen av Helsingforsbörsen.

LÄS OCKSÅ: Ponsse släpper ny digital plattform

LÄS OCKSÅ: Allt fler väljer kranspetsstyrning

LÄS OCKSÅ: Han gymmar bäst i sin hyggesfria skog