facebooktwittermail d

Politiska panikåtgärder oroar mer än högt gaspris

Det rusande priset på naturgas drabbar inte bara jordbrukare genom högre gödselpriser.

Livsmedelsindustrin oroar sig för att gasen kommer att ransoneras.