facebooktwittermail d

Politiker vill inte styra Postnord

Postnord gör rekordvinst på 1,7 miljarder efter skatt. Det får inte riksdagspartierna att kräva bättre brevutbärning, visar ATL:s rundringning.