facebooktwittermail d

Politiker till attack mot miljöorganisation

En av de ansvariga för riksdagens skogsindustrinätverk är starkt kritisk till Naturskyddsföreningen. Han tittar inte ens på deras e-post längre.

I en artikel i ATL 20 maj beskrivs riksdagens skogsindustrinätverk och att deras arrangemang betalas av Skogsindustrierna. Ulf Berg (M), som tillsammans med Ann-Kristine Johansson (S) ansvarar för nätverket, såg inte detta som ett problem utan tror att Skogsindustrierna kommer med "hyggligt objektiv och korrekt information".

– Skulle jag märka att man bara gör partsinlägg och försöker föra oss politiker bakom ljuset, då är den organisationsformen illa ute hos oss riksdagsledamöter Det är jag fullständigt övertygad om.

Bjuder in egna talare

Den 8 juni ska nätverket träffas för sista gången den här terminen för att prata om miljöarbete och biologisk mångfald i skogen.

Till den middagsträffen har Skogsindustrierna bjudit in en person från den egna organisationen som ska tala om deras eget miljöarbete, Per Simonsson som är ekolog på SCA och Monica Stridsman från Skogsstyrelsen som ska berätta hur de ser på skogsbolagens miljöarbete.

Men Ulf Berg tycker inte att nätverket ska vara en plats för debatter och har därmed inga önskemål om att till exempel Naturskyddsföreningen och ordföranden Mikael Karlsson bjuds in och lämnar sin syn på svensk miljöhänsyn i skogen.

– Jag ska vara ärlig och säga att jag vet att hans ordförandeskap ifrågasattes. Jag deletar numera mejl därifrån. Jag tycker inte det är en opartisk organisation, utan det har blivit en politisk organisation.

Menar du en partipolitisk organisation?

– Jag tycker att alla utspel de gör i till exempel kärnkraftfrågan... det är ... det finns ett parti som i alla fall tycker likadant. Så tyvärr, så fungerar jag. Om jag tycker att man inte är opartisk då slutar jag lyssna. Den organisationen har jag inte förtroende för.

Fristående förening

Naturskyddsföreningens ordförande, Mikael Karlsson, håller inte med om att föreningen skulle vara knuten till Miljöpartiet:

– Nej, självfallet inte. Varför skulle vi vara det. Naturskyddsföreningen har i 102 år varit en fristående förening, punkt, säger Mikael Karlsson, ordförande i Naturskyddsföreningen.

Han tycker att Ulf Berg är ute och cyklar.

– Han har nog inte förstått hur saker och ting hänger ihop. Vi har goda kontakter med moderaterna och jag beklagar om han inte vill ta del av den information som vi för fram. Det är synd att han inte kan ha lika öppen syn på miljörörelsen som hans partisekreterare. Han skulle kunna ringa Sofia Arkelsten (Moderaternas partisekreterare) för att framföra sina klagomål i stället.

Diskuterar med andra

Mikael Karlsson tycker att riksdagens skogsindustrinätverk får träffa Skogsindustrierna så mycket de vill.

– Det motsäger inte det faktum att naturvärden i skogarna förstörs. Jag diskuterar fortlöpande med politiker i hela riksdagen och jag ser inget problem med om Ulf Berg vill isolera sig från verkligheten. Han blir en sämre beslutsfattare.