facebooktwittermail d

Politiker tar strid för KC Ranch

Beskedet från Fortifikationsverket om att boskapsrörelsen i KC Ranch ska tvingas bort från övningsfältet Revingehed har fått medlemmar i riksdagens försvarsutskott att reagera. Det är Hanna Gunnarsson, (V) samt Emma Berginger (MP) som nu kräver att utskottets ordförande Peter Hultqvist (S) kallar till sig Fortifikationsverket för ett möte.