facebooktwittermail d

Politiker orsak till störande ljud

Klumpiga politiker och osmidiga experter kan vara bidragande orsaker till varför människor stör sig på buller från vindkraft.

Människor som bor intill vindkraftsparker har ofta starka åsikter om kraftverken och hur de påverkar sin närmiljö.

- De flesta svenskar är generellt positiva till vindkraft som energikälla. Men när stora vindkraftsparker växer upp intill hembygden så ändras perspektivet mot negativt, säger Sanna Mels, doktorand i kulturgeografi och medlem i forskningsgruppen STandUP for Wind.

Lågt inflytande skapar låg acceptans

Att vindkraftverken bullrar och för oväsen, att de försämrar det estetiska i området och att de kan vara störande på djur och natur behöver inte heller vara några stora problem till en början. Men ett svagt susande kan snabbt förstärkas till olidligt oväsen.

- Om boende i närheten inte känner att de har haft något inflytande eller på något sätt kunnat påverka byggprojektet så sjunker acceptansen kraftigt, förklarar Sanna Mels.

Andra faktorer som kan förstärka den negativa upplevelsen av vindkraftverk är till exempel när politiker tar ställning och utgår från sina egna perspektiv om hur de tycker. Och när så kallade experter och konsulter förklarar fördelarna utan att ta hänsyn till folket i bygden.

Små problem blir stora

- Det kan reta upp människor som bor intill parken och göra så att de får en genomgående negativ syn på vindkraft. Små problem växer och blir stora.

Enligt Sanna Mels är det stor skillnad på genomförandet av en vindkraftspark. Människor som från början fått vara delaktiga och åtminstone fått känslan av att politiker och experter lyssnat har ofta mindre problem med störande ljud och dåliga synintryck.

 

Läs mer om störande vindkraft i ATL nummer 69 fredag 9 oktober.