facebooktwittermail d

Kommunen: ”Helt exceptionellt stora vattenmassor”

Det borde läggas mer resurser på vattenvårdsfrågorna. Men med helgens exceptionella mängder hade det nog ändå inte spelat någon roll. Det menar Salapolitikern Viktor Kärvinge (S).