facebooktwittermail

Polismyndigheten får uppdrag om djurrättsaktivism

Regeringen ändrar i myndighetens regleringsbrev.

FOTO: MOSTPHOTOS

Polismyndigheten ska redovisa för regeringen hur den arbetar för att motverka brottslighet kopplat till djurrättsaktivism. Det framgår av de senaste ändringarna i myndighetens regleringsbrev. Redovisningen ska vara klar senast den 1 mars 2020.

”Jag vet att Polismyndigheten tar problematiken på allvar och att myndigheten samarbetar med Säkerhetspolisen”, skriver inrikesminister Mikael Damberg i ett svar till riksdagsledamot Runar Filper (SD). Han har frågat om Rikspolisstyrelsen ska få ett ”nationellt helhetsansvar för att kartlägga, bekämpa och lagföra de individer och organisationer som ägnar sig åt kriminell djurrättsaktivism”.