facebooktwittermail d

"Polisinsatser och juridiska påföljder krävs"

Säkerhetspolisen och Polismyndighetens åtgärdsförslag som ska stärka arbetet mot politiskt motiverad brottslighet kan komma att bli betydelsefullt också i arbetet mot trakasserier mot Sveriges lantbrukare.

– En draghjälp i rätt riktning, säger Palle Borgström, ordförande för LRF.