facebooktwittermail

Polisinsats mot illegal arbetskraft

Vid en insats mot illegal arbetskraft hos grönsaksodlare i Skåne upptäcktes att flera gårdar hade misstänkt svart arbetskraft. Ett facit på att problemet fortfarande är utbrett, menar gruppchef Ulf Haugen vid Gränspolisen i Region syd. 

– Det blir orättvisa konkurrensvillkor mot de verksamheter som sköter sig. 

Innan midsommarhelgen drog igång slog polisen till mot fyra grönsaksodlare och kontrollerade arbetstillstånd hos personalen. Arkivbild.

Den 23 juni utförde Gränspolisen en inspektion av grönsaksodlare i Skåne. Fyra arbetsplatsinspektioner gjordes och tre av arbetsgivarna visade sig ha misstänkt illegal arbetskraft.

Ett tråkigt facit, menar Ulf Haugen, gruppchef för brottsgruppen vid Gränspolisen i Region syd.

– Det blir orättvisa konkurrensvillkor mellan de som bedriver den här typ av verksamhet och de som sköter sig. Det är stora skillnader i vad du får betala för din arbetskraft och ju fler du anställer desto större blir den.

Tre arbetsgivare misstänks för brott

Totalt utfördes inre utlänningskontroller på 60 säsongsarbetare och av dem ska fem ha arbetat illegalt i landet. 

Tre av arbetsgivarna misstänks nu för brott mot utlänningslagen och för att ha utnyttjat illegal arbetskraft. Ett av fallen bedöms som grovt. 

– Där har vi kunnat konstatera att det är tredje gången som arbetsgivaren blivit tagen med arbetskraft som inte har arbetstillstånd, säger Ulf Haugen. 

Tillslag sker allt från helt slumpmässigt till att polisen får in tips om att det pågår illegal verksamhet. Arkivbild. FOTO: JOHAN NILSSON / TT

Slumpmässiga tillslag eller tips 

Under insatsen deltog även Arbetsmiljöverket och miljöförvaltningen. En bot på 40 000 kronor utfärdades också av Arbetsmiljöverket för en obesiktigad lastbrygga på en av arbetsplatserna. 

– Vi (i polisregion syd, reds.anm) har spangrupper i Malmö, Landskrona, Växjö och Karlshamn. De grupperna får in tips och har vetskap om var det finns stora odlingar. Tillslag sker allt från helt slumpmässigt till att vi får in tips om att det pågår illegal verksamhet. 

Ulf Haugen säger att tipsen kan komma från andra odlare som försöker driva verksamhet på hederligt sätt och inte är glada i den lantbrukare som tagit genvägar, eller genom spangrupper som är ute och tittar till stora odlingar. 

– Vi dokumenterar också levnadsförhållandena – om man bor i barackliknande byggnader och under dåliga former. 

Inte klarlagt hur de fått tag på arbetskraften 

Nu pågår arbetet med att utreda under vilka villkor som arbetarna har anställts. Ett vanligt sätt att försöka hitta kryphål är att hävda boende i något annat EU-land och därigenom arbeta i Sverige, menar Ulf Haugen. Men han kan i nuläget inte svara på hur de nu aktuella arbetsgivarna fått tag på sin arbetskraft. 

– Det råder klart delade meningar om hur man har kommit över den här arbetskraften och det inte är inte klarlagt än hur det har gått till, säger Ulf Haugen och fortsätter:

– Men det är klart att om du ska odla exempelvis jordgubbar så har du bestämt dig tidigt för det och har en plan för hur arbetet ska gå till och vem som ska utföra det. Så det är ingen som på impuls tar in svart arbetskraft utan oftast finns det planering.

Vad bör man tänka på vid anställning av utländsk arbetskraft?

– När du anställer arbetskraft har du alltid skyldighet att kontrollera mot Migrationsverket om de har arbetstillstånd. Du kan inte säga att du glömde eller inte visste. Du ska kontrollera det, säger Ulf Haugen och berättar att det inte räcker att någon visar upp exempelvis en skattesedel. 

– Det är en fälla som kanske vissa går i när det kommer arbetstagare som visar upp A-skattesedel. Men bara för att du har möjlighet att betala skatt så innebär inte det att du har uppehållstillstånd. 

Arbetsgivare som blir påkomna med att nyttja personal utan arbetstillstånd kan få betala drygt 47 000 kronor per anställd.