facebooktwittermail d

”Polisen måste vara mer aktiv mot den farliga aktivismen”

Det blir farligt när dessa strömningar gifter sig med extrema politiska idéer som vill åsidosätta demokratin för den ”goda sakens” skull. 

Polisbuss.
Polisen bör göra mer när det kommer till farlig aktivism, skriver ATL:s ledarskribent Tord Karlsson. FOTO: JOHAN BJURER/TT

Detta är en ledartext. Det innebär att den speglar ledarsidans uppfattning i en fråga. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Aktivism av olika slag drabbar jord- och skogsbruk mer och mer. Djurgårdar har länge varit drabbade. Intrång i stallar, ”fritagande” av djur, fotograferande och filmande som sedan läggs ut på sociala medier är brottsliga tilltag som slår hårt mot de drabbade lantbrukarna.

Intrången och hoten kommer i vågor. I en undersökning bland Arlamedlemmar vittnar sex av tio av dem som svarat om att de känner sig otrygga och mår dåligt av risken för att bli utsatta för trakasserier. Många funderar på att sluta. Det är ett hot mot mjölkproduktionen och företagandet på landsbygden.

Aktivism med intrång och förstörelse drabbar fler branscher. Det är värt att påminna om att besluten om att GMO-grödor inte är en viktig del av EUs växtodling har påverkats av odemokratiska metoder redan på 1980-talet som att förstöra odlingsförsök och trakassera.

Även skogsbruket har nåtts av aktivismen. Hur våra skogar ska brukas har blivit en fråga som intresserar allt fler. Klimatdebatten har satt ännu mer fokus på skogen.

Att det är upp till skogsägaren att hantera sin skog är inte längre självklart. Det är komplicerat nog med de överklagansmöjligheter av avverkningsbeslut som nutida tolkning av lagstiftningen innebär. Men det tas också steg som leder långt bort från den demokratiska processen.

I en artikelserie har ATL uppmärksammat Extinction Rebellion som försöker stoppa avverkningar genom att hindra skogsmaskiner från att arbeta. Det är farligt för de inblandade och framför allt drabbar det en oskyldig maskinförare och entreprenadföretag som bara utför ett uppdrag.

Såväl LRF som enskilda lantbrukare har agerat för att få till stånd en skarpare lagstiftning mot hot och intrång. Länge var det tyst från regeringen trots många påstötningar. Nu finns det ett förslag om en lagändring den 1 april nästa år med skärpta straff för intrång och hemfridsbrott.

I detta ingår också att gårdsplanen ska vara en fredad plats, en mycket efterfrågad förändring. Remissinstanserna har varit positiva så det är bara att hoppas att beslut kan fattas utan krångel.

För att synliggöra aktivistbrott i statistiken vore det bra med en egen brottskod, där är vi ännu inte. Det är nu upp till anmälarna att få med ord som aktivism när hot eller intrång anmäls. En mer robust kodning vore naturligtvis bra.

Det finns ändå positiva tecken. Polisen i Västra Götaland har på senare år arbetat framgångsrikt med att bekämpa djuraktivismen. Under sommaren har det kommit rapporter om att polisen i Skåne också skärpt sin bevakning, detta efter en våg av intrång på gårdarna.

Aktivismen är ett internationellt fenomen, som också kan drabba svenska intressen i utlandet. Nyligen blockerade Animal Rebellion, en systerorganisation till Extinction Rebellion, en distributionscentral för mejeriprodukter i Storbritannien och stoppade transporter därifrån.

Kravet var att Arla skulle gå över till enbart veganska produkter från 2025.
Det kommer inte att hända!

Det blir farligt när dessa strömningar gifter sig med extrema politiska idéer som vill åsidosätta demokratin för den ”goda sakens” skull. När klimatförändringarna stiger upp som en av vår tids viktigaste och mest konfliktfyllda frågor blir det allt märkligare att Säpo inte har grupper som ägnar sig åt denna typ av aktivism på sin prioriteringslista. Att företagsamheten drabbas är skäl nog att skärpa uppmärksamheten.

Aktivismen riktar sig mot företag av alla slag i många branscher. Stora koncerner har resurser att bevaka sina anläggningar och har säkert sin egen underrättelsetjänst. Gårdar i Sverige, även om de har en omfattande verksamhet, är små företag. De är beroende av att polisväsendet lägger resurser på att följa och bekämpa denna aktivism.

Trots denna samhällsutveckling ska både jord- och skogsbruk kunna frodas och utvecklas. Därför måste samhället vara på sin vakt och följa utvecklingen och där det behövs sätta in motåtgärder.

ATL granskar Extinction Rebellion:

Så har skogsbolagen drabbats av aktivism – Sveaskog, SCA och Mellanskog berättar

Entreprenören Leif Tillberg hade aktivisterna framför skotaren i skogen: ”Blev så jävla förbannad”

”Det absolut viktigaste är säkerheten”

Karin är klimataktivist i XR: ”Greta fick mig att inse hur  illa det var”

Klimataktivism ingen fråga för Säpo

Organisationerna som samarbetar med Extinction Rebellion