facebooktwittermail d

Polisen kraftsamlar mot stölder på landsbygden

Varberg

Stölder av verktyg, drivmedel och gps-utrustning inom lantbruket ökar. Därför satsar nu Varbergspolisen på grannsamverkan för de som bor på landsbygden.

Traktor i solnedgången.
Stölder av verktyg, drivmedel och gps-utrustning inom lantbruket ökar. FOTO: ISTOCK

Efter ett antal stölder av gps-utrustning för hundratusentals kronor från gårdar i Halland drar polisen i Varberg nu igång ett projekt för att sprida kunskap om riskerna för stölder.

Polisen har bjudit in till de första informationsträffarna den 16 och 17 november. Då kommer även representanter för kommunen, LRF och försäkringsbolag att delta.

– I dag har vi inget arbete alls för att förebygga stölder och inbrott på lantbruk. Nu har vi kraftsamlat för att vi vill att folk på landsbygden ska bli mer uppmärksamma på vad man kan göra för att förebygga stölder, säger Andreas Liljedahl, ansvarig för projektet Trygga landsbygden.

Låg medvetenhet om brottsrisk

Han tycker att medvetenheten om riskerna för att bli utsatt för brott brister en del. Det kan handla om att många lämnar fordon och dörrar olåsta av gammal vana.

– Det handlar nog inte om ovilja, utan man tänker bara inte på det. Men det finns mycket man kan göra för att slippa stöldbrott och det krävs tyvärr numera, säger Andreas Liljedahl. 

Polisen Andreas Liljedahl.
”Det finns mycket man kan göra för att slippa stöldbrott och det krävs tyvärr numera”, säger Andreas Liljedahl. FOTO: PRIVAT

En gps är väldigt lätt för tjuven att plocka med sig, men det är lika enkelt för lantbrukaren att plocka med sig, betonar han. 

– Vi ska försöka upplysa om att man tar en onödig risk när man lämnar saker, men vi kan inte tvinga någon att låsa dörren, säger Andreas Liljedahl.

Boende ska själva övervaka

Polisen hoppas att det ska bildas nätverk i byarna med hjälp av representanter från både dem och kommunen. Utgångspunkten är det koncept för grannsamverkan som används i många städer och på vissa håll även i glesbygd. 

Då är det de boende och inte polisen som sköter övervakningsarbetet. Det har visat sig att grannsamverkan leder till att brotten minskar med ungefär en tredjedel.

– Det är de som bor i byarna som får se faror och hålla kontakt med varandra genom till exempel en app. Vi hjälper till och utbildar och informerar om det skett mycket brott i ett område.

Andreas Liljedahl understryker att det här arbetet inte kommer ske på en vecka eller en månad. 

– Mitt långsiktiga mål är att Sverige inte ska ses som gottebord för tjuvar. Varje stöld som begås här är en för mycket. 

Polisens råd för att minska risken för stölder

Växtskyddsmedel:

Förvara växtskyddsmedel så svåråtkomligt som möjligt för tjuven, helst i ett låst och larmat utrymme och gärna i ett låst skåp.

Sätt inte upp märkningsdekaler på utsidan av lokalen där medlet förvaras. Det räcker att ha det på insidan.

Har du stora mängder – rådgör gärna med räddningstjänsten hur du ska skylta på bästa och säkraste sätt.

Märk så många som möjligt av dunkarna eller behållarna med märk-DNA, som är en vätska stryks på de föremål du vill märka. Då får polisen möjlighet att spåra ägarna av stöldgodset och knyta tjuvar till brottet.

Diesel:

Sätt upp någon form av larmanordning vid dieseltanken, till exempel en lampa med rörelsedetektor. Ha gärna en indikator inne i bostaden så att du märker om något händer.

Tänk efter om du kan försvåra för tjuven på fler sätt.

Tänk också på att inte köpa "för billig" diesel, då det mycket väl kan vara stöldgods.

Traktorer:

Lås och ta ut alltid ur nyckeln ur traktorn, även om den står inomhus.

Investera i en elektronisk startspärr, som kräver digital kod i nyckeln för att motorn ska gå att starta.

Installera en GPS-sändare som kan aktiveras om traktorn blir stulen.

Märk traktorn med märk-DNA, exempelvis inne i hytten där det inte nöts bort lika lätt.

Ridutrustning:

Ha bra ytterbelysning, gärna med rörelsedetektor.

Förvara sadlar och annan dyrbar utrustning i ett utrymme med rejäla lås, gärna larmat.

Lås fast sadlar på väggmonterade byglar, så kallade sadellås.

Märk sadlar och annan dyrbar utrustning med märk-DNA.

LÄS MER:

Så skyddar du dig mot inbrott och stölder

Så snabbt stjäl tjuven din GPS