facebooktwittermail d

Polisen bryter med Djurambulansen

Polisen avslutar samarbetet med Djurambulansen. Senast igår skulle polisen meddelat om avtalet med det från TV välkända företaget skulle fortsätta. Men samarbetet upphör den tionde augusti.

Skärmdump från TV4-programmet Djurskyddarna
Skärmdump från TV4-programmet Djurskyddarna

Orsakerna bakom vill Fredrik Lundgren på polisens inköpsenhet inte gå in på i nuläget, men han säger att en rad faktorer spelat in i beslutet att inte förlänga avtalet med Djurambulansen i Skåne.

– De specifika skälen kommer vi gå in på och sammanställa senare.

Bilar med körförbud

ATL har i en rad artiklar granskat Djurambulansens verksamhet och bland annat avslöjat att företaget genomfört djurtransporter med bilar med körförbud. Företagets fakturor och verksamhet har även ifrågasätts från andra håll.

Har de avslöjanden som gjorts i tidningen ATL spelat in i er bedömning?

– I bedömningen har det och mycket annat internt spelat in, svarar Fredrik Lundgren.

Inget avtal

Djurambulansen har fram till den tionde augusti avtal med polisen om att omhänderta, transportera och stalla upp smådjur i Skåne. När det gäller lantbrukets djur finns inget avtal, men ATL:s granskning har tidigare visat att man trots det i ett flertal fall anlitats av polisen i Skåne.

Fortsätter ni att använda Djurambulansen för avtalslösa transporter?

Jag kan inte svara på det i dag. Men utan avtal ska de inte sköta några tjänster hos oss, men om så har skett måste jag i så fall kontrollera.

"Måste överväga ny upphandling"

Kan du säga något om hur omhändertagande, transporter och stallning av djur ska ske efter den tionde augusti?

– Inte i nuläget. En arbetsgrupp internt ska så snart som möjligt titta på det här. Bland annat måste vi överväga om det ska göras en ny upphandling.

"Inga kommentarer"

ATL fick tag på Djurambulansens ägare Mikaels Gustavsson på hans mobiltelefon men innan vi hinner ställa någon fråga säger han:

– Jag har inga kommentarer till dig.

Vi skulle bara vilja ge dig möjlighet att ge din syn på saken.

– Hörde du vad jag sade eller?