facebooktwittermail d

Polack föreslås som ny jordbrukskommissionär

UPPDATERAD. Janusz Wojciechowski kan bli den som ska föra reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken i hamn.

Ursula von der Leyen är blivande ordförande för EU-kommissionen.
Ursula von der Leyen är blivande ordförande för EU-kommissionen. FOTO: JEAN-FRANCOIS BADIAS/AP/TT

Att Janusz Wojciechowski var en lågoddsare för jordbruksportföljen har varit känt sedan Polen bytte sin kommissionärskandidat för att få en person med bättre jordbruksmeriter. Han var EU-parlamentariker mellan 2003 och 2016, först för Polska folkpartiet och sedan Lag och Rättvisa, båda konservativa partier. Mellan 2004 och 2016 var han vice ordförande i EU-parlamentets jordbruksutskott, där han bland annat ägnade sig åt frågor om djurvälfärd, patent på växter och ekologisk produktion. Han har varit ordförande i EU-parlamentets tvärpolitiska grupp för djurskyddsfrågor som inte har någon lagstiftande funktion men samlar parlamentariker med intresse för djurvälfärd.

Alla kommissionärskandidaterna ska frågas ut av relevant utskott i EU-parlamentet. Janusz Wojciechowski kan förvänta sig frågor om den utredning om reseräkningar från hans tid som EU-parlamentariker som pågår på EU:s bedrägerimyndighet Olaf. Det lär också komma frågor om hur han ser på det liggande förslaget till reform av EU:s jordbrukspolitik, och tidsplanen för det och om effekterna av Mercosur-avtalet på EU:s jordbruk.

– Utredningarna är självständiga och vi kommer att lyssna till dem när de är klara, svarade blivande kommissionsordförande Ursula von der Leyen när hon vid dagens presskonferens fick en fråga om visheten i att föreslå flera kandidater som är under utredning.

Hogan får handel

I den uppdragsbeskrivning som Ursula von der Leyen gett Janusz Wojciechowski ber hon om ett särskilt fokus på hälsosammare och mer hållbar livsmedelsproduktion. Att avsluta reformen av jordbrukspolitiken är högsta prioritet, följt av att se till att medlemsländerna tillämpar det nya systemet så att miljö- och klimatmålen nås. Jordbrukskommissionären bör också se till att jordbruket bidrar till målen genom att minska användningen av växtskyddsmedel och gödningsmedel. Ursula von der Leyen vill också att EU:s kvalitets- och ursprungsmärkningar stärks, och att en långsiktig vision för landsbygden tas fram.

Väntat var också att nuvarande jordbrukskommissionär Phil Hogan skulle få ett nytt jobb som handelskommissionär. Att en irländare som varit mycket tydlig med sin kritik mot Brexit får den portföljen skickar en signal till Storbritannien att EU inte planerar att lägga sig platt i de kommande förhandlingarna om handelsrelationerna mellan unionen och Storbritannien.

– Phil Hogan är en rättvis och bestämd förhandlare, kommenterade Ursula von der Leyen sitt val av handelskommissionär.

Regelkrångel

Den yngste EU-kommissionären någonsin, 28-årige Virginijus Sinkevicius från Litauen, får ansvar för miljöfrågorna. Ursula von der Leyen ger honom i uppdrag att bland annat ta fram en ny strategi för biologisk mångfald. Han är också den förste EU-kommissionären som kommer från ett grönt parti, dock ett som ligger till höger om de flesta andra europeiska miljöpartier. Arbetet med både jordbruk och miljö kommer att vara en del av ett övergripande område lett av vice presidenten Frans Timmermans som även ansvarar för klimatet. Cyprioten Stella Kyriakides blir ny hälsokommissionär, en portfölj som omfattar frågor om djurvälfärd och växtskyddsmedel. Till henne ger Ursula von der Leyen uppgiften att se om det behövs mer konsumentinformation om hälsa och hållbarhet när det gäller livsmedel.

Det är EU-kommissionen som lägger lagförslag, och Ursula von der Leyen har som ambition att vara återhållsam med ny lagstiftning. Principen att varje ny regel måste motsvaras av att en gammal tas bort ska gälla.

Den nya EU-kommissionen måste godkännas av EU-parlamentet. Det kan bara säga ja eller nej till hela kommissionärspaketet, men det är inte ovanligt att en föreslagen kandidat dras tillbaka före omröstningen i EU-parlamentet om parlamentet uttryckt sitt missnöje med personen. Om inget oförutsett händer tillträder den nya EU-kommissionen den första november.