facebooktwittermail d

Plus och minus med avverkning året runt

Kostnadseffektivitet, sysselsättning och maskinell utnyttjandegrad förbättras vid sommaravverkning på torvmark. Men avverkning på mjuka marker är dyrare än på bärande underlag under vintern.

Den slutsatsen drar det finländska Skogsforskningsinstitutet Metla efter att ingående ha studerat de ekonomiska följderna av avverkning på torvmark året runt.

Lägre produktivitet


Å ena sidan förbättrades förarnas sysselsättning och maskinernas kapacitetsutnyttjande, liksom den årliga avverkningsvolymen.

- Om en tredjedel av drivningsmaskinerna utrustades för avverkning under sommaren skulle 40-50 procent av torvmarkernas uttag kunna avverkas nästan året runt, enligt Metlas nyhetsbrev.

Å andra sidan visade sig sommaravverkning på mjuka torvmarker vara dyrare än vinteravverkning. Dessutom var produktiviteten lägre vid drivningen på sommaren än på vintern, den årstid då avverkning på torvmarker traditionellt utförs eftersom marken är frusen.

Stort i Österbotten


I gengäld påverkade drivningen året runt och det högre utnyttjandet av maskinkapaciteten totalkostnaderna så att de årliga enhetskostnaderna skulle kunna bli lägre än vid enbart vinterdrivning, konstaterar forskarna.

Betydelsen av torvmarksskog är störst i Södra och Norra Österbotten där andelen är cirka 40 procent av hela skogsområdet.ATL.nu