facebooktwittermail

Plöjningsfritt – vad säger forskningen?

De allra flesta försök pekar på att plöjda system ger högst skörd men detta gäller inte för alla lantbrukare, säger Thomas Keller, professor på Sveriges Lantbruksuniversitet.

Thomas Keller menar att det kan vara smartare att anpassa åtgärderna efter förhållandena men inte bearbeta mer än nödvändigt.
Thomas Keller menar att det kan vara smartare att anpassa åtgärderna efter förhållandena men inte bearbeta mer än nödvändigt. FOTO: ANDERS FÄLLMAN

På Charlottenlunds gård har en övergång från plöjning till reducerad jordbearbetning lett till jämnare och högre skörd. Erik Baeksteds, vd på Råbelöfs gods, berättade däremot i ATL att skörden på andraårsvete och i vårkorn låg 10 procent lägre med reducerad bearbetning jämfört med på plöjd areal.