facebooktwittermail d

Plöjningsfritt – vad säger forskningen?

De allra flesta försök pekar på att plöjda system ger högst skörd men detta gäller inte för alla lantbrukare, säger Thomas Keller, professor på Sveriges Lantbruksuniversitet.