facebooktwittermail

Plöjning svår fråga i ekoodling

Körslätts Gård, Kvidinge

Den femskäriga växelplogen på Körslätts gård börjar bli sliten.

– Behöver jag byta min gamla plog eller kan vi klara oss utan plog? frågar sig Magnus Bengtsson, lantbrukare på gården.

Magnus Bengtsson på Körslätts gård överväger om det går att reducera jordbearbetningen ytterligare.
Magnus Bengtsson på Körslätts gård överväger om det går att reducera jordbearbetningen ytterligare. FOTO: MARCUS FRENNEMARK

Reducerad jordbearbetning är en brännande fråga inom konventionellt jordbruk där trenden går mot allt färre plöjningar i växtföljden.

Plöjningens vara eller inte vara är inte mindre brännande inom det ekologiska jordbruket. Har du inte tillgång till kemiska medel i din verktygslåda blir det svårare att avstå plöjningens goda effekter i ogräsbekämpningen. Samtidigt drar plöjningen fossilt bränsle och försämrar klimatsaldot för det ekologiska jordbruket.

Svår fråga diskuterades

Vid en fältvandring på ekologiskt drivna Körslätts gård, arrangerad inom ramen för projektet SOLMACC (se faktaruta), bollade Magnus Bengtsson sina frågor kring reducerad jordbearbetning med kollegor.

Utgångspunkten är att en god gröda är bästa ogräsmedlet samt att bearbeta så lite och så grunt som möjligt.

– Ju mindre vi rör i jorden, ju mindre del av jordens fröbank aktiverar vi, säger Magnus Bengtsson.

Kärnmajs. Magnus Bengtsson odlar ekologisk kärnmajs.
Kärnmajs. Magnus Bengtsson odlar ekologisk kärnmajs. FOTO: MARCUS FRENNEMARK

Två jordtyper

Gården har två typer av jordar. Dels lätta jordar med sand och till och med grus, dels mellanlera. Jordbearbetningen anpassas efter det. På de lätta jordarna passar djupbearbetning och plöjning bra, på de styvare gäller det att vara rädd om strukturen och inte bearbeta för djupt. Mellangrödor sås in på alla typer av jordar men de är speciellt viktiga för att skapa struktur på de styvare jordarna.

Magnus Bengtsson har flera redskap att välja mellan för jordbearbetning. Kvick killern från danska CMN, vars maskiner han även säljer i Sverige, har en nyckelroll i stubbearbetningen. Den bearbetar i två steg, först med kultivatorn utrustad med rejäla gåsfotsskär. Sedan med en rotorkultivator som roterar mot färdriktningen och lämnar rotogräsen på ytan.

Plöjer för vårsådden

Till vårsådda grödor vårplöjs det, sedan sås fältet dagen efter utan någon harvning direkt i plöjningen. Någon traditionell såbäddsharv finns inte på gården däremot en ogräsharv som används flitigt. Ett par blindharvningar innan uppkomst och ytterligare någon körning sedan grödan kommit upp. Rejäl bredd på ogräsharven, 12 meter, och hög hastighet, 14 km/h, ger en avverkning på 10-12 hektar i timmen. Det ger en dieselförbrukning på mindre än en liter hektar och körning har Magnus räknat ut.

– Vi kan nog klara oss utan plog på leran, men på de lätta jordarna behövs plogen. Kanske inte varje år, jordbearbetning ska ske efter behovet, sammanfattar Magnus Bengtsson.

Så du kommer att köpa en ny plog?

– Ja, i väntan på att det går att så direkt i mellangrödan, vilket vore idealet, så tror jag tråkigt nog att det blir en plog till, säger Magnus Bengtsson.

Kycklingstall. Körslättsgård producerar ekologisk slaktkyckling i flyttbara hus.
Kycklingstall. Körslättsgård producerar ekologisk slaktkyckling i flyttbara hus. FOTO: MARCUS FRENNEMARK

PREMIUM Han krossar myter utan plog

PREMIUM "Plöjningsfritt var inte ekonomiskt"

Körslätts gård

Gården ligger vid Söderåsens fot nära Kvidinge i nordvästra Skåne och ägs av Magnus och Charlotte Bengtsson. De driver med hjälp av en anställd växtodling på 130 hektar, skogsbruk på 90 hektar, kycklingproduktion, maskinstation och även viss maskinförsäljning.

Körslätts gård har drivits ekologiskt sedan år 2000; den ekologiska kycklingproduktionen startade 2008.

Växtodlingen är allsidig och inriktas till stor del mot foder till kycklingarna.

Kärnmajs, vete, rågvete lupin, solros, klöverfrövall och konservärter är några av grödorna.

SOLMACC – klimatprojekt för ekologiskt lantbruk

Körslätts gård är en av tolv ekologiska gårdar i Sverige, Tyskland och Italien som deltar i det europeiska projektet SOLMACC. Projektet, som pågår fram till 2018, ska visa hur utsläppen av växthusgaser jordbruket kan minskas genom ekologiska och klimatsmarta metoder.

Ekologiska Lantbrukarna är svensk partner i projektet.

Mer information på www.solmacc.eu.