facebooktwittermail

Plats för vargen i Lettland

Trots många fler vargar än i Sverige är acceptansen för rovdjuret mycket stor bland befolkningen på den lettiska landsbygden. Chansen till en fin vargtrofé kompenserar för förlorade hundar och tamdjur.

MODENA, LETTLAND ATL
Varje morgon när han vaknar undrar Andris Staliczans om hans 120 köttdjur i hagen mot skogen klarat natten utan vargattack.
Gården ligger i en trakt med två vargfamiljer som kan ta kalvar eller i varje fall skrämma vettet ur hjorden.

Så sent som i höstas försvann en av hans hundar. Halsbandet hittades ett par dagar senare. Enligt Andris Staliczans var det en varg som tog hunden. Men det påverkar inte hans syn på rovdjuret.
- Nej, jag är ju också jägare. En eller två vargar är inga problem för mig som bonde. Vargen måste ju ha rätt till sitt område, säger han.

Kört ihjäl


Ännu har han inte skjutit någon, bara kört ihjäl en varg med bilen.

Skogssällskapets förvaltare i Modena, Kaspars Rozitis, är en hängiven jägare och har själv skjutit fem vargar.
- Att jaga varg är mycket svårare än vildsvin eller älg. Han är så smart, det här djuret, och han är så rädd för människor. Om du skjuter springer vargen som en galning.

Kaspars Rozitis har också jagat i Sverige och känner väl till rädslan i vargtrakter att förlora hunden. Men den rädslan är obefogad, anser han.
- Jag tänker aldrig på att vargen kan komma och ta hunden om jag går med den lös i skogen, aldrig. Är du rädd för att förlora hunden får du sitta hemma och titta på tv i stället.

Många fler vargar


I Lettland finns väsentligt fler vargar på mindre yta än i Sverige. Vargarna attackerar ibland boskap och uppbundna hundar, men någon kompensation och bidrag för skyddsåtgärder finns inte.

Ändå tycks det inte ens i vargtrakter finnas någon rädsla eller hat mot vargen. Befolkningen är van vid vargen, och möjligheten att jaga kompenserar för skaderisken.

Balans


- Just nu är det i balans, säger Kaspars Rozitis, och får faktiskt medhåll från Ints Mednis, på Världnaturfonden, Pasaules Dabas Fonds.
- Situationen är inte så dålig för vargen i Lettland, säger han.

Ints Menic ser för sin del en risk att vargen ska trängas undan när modernt skogbruk tar över på all den övergivna och obrukade skogs- och åkermarken i Lettland. Och han tycker att människan ska anpassa sig efter vargen.
- Bönderna kan göra mycket för att skydda sig och sina djur. De kan försäkra sig och ta in djuren på natten, säger han. Torbjörn Esping