facebooktwittermail

Plåtrännan som sparar tid och pengar

Med kunskap och intresse kan galvaniserad plåt göras till en tidsbesparande anordning. När tippgropen var för liten menade andra att det var dags att bygga en ny. Istället blev det en lösning som effektiviserar spannmålslogistiken.

Fredrik Tegehed är en 19-årig lärling som jobbar med plåtslageri på dagarna. Hemma på gården Stora Tollstad med 110 hektar åkermark utanför Linköping funderade han ut en lösning till deras lastbilskärra. En plåtränna som gör att spannmålen rinner ned på rätt ställe i tippgropen.