facebooktwittermail d

Plastförbud höjer värdet på jordbruksrester

Jordbruksrester kan bli klart värdefullare genom förädling till plastsubstitution. Dessutom är de billigare än skogsråvara, och lätta att få tag på. Det säger Juhanes Aydin, forskare på Rise.