facebooktwittermail d

Miljonström av plantor säkrar SCA:s tillväxt i Baltikum

För att få till en bra tillväxt i de baltiska skogarna planerar SCA att skicka 1,6 miljoner plantor till Baltikum i år. Tanken är sedan att successivt öka leveransen över tid.