facebooktwittermail d

Plantering försvåras efter torka och skadeinsekter

Mönsterås

Återkommande perioder av torka och insektsangrepp förändrar planteringsmetoderna i sydöstra Sverige.

– Att få upp ny skog i dag är ingen enkel utmaning. Vi måste fokusera på de saker vi kan göra något åt och testa nya föryngringsstrategier, säger skogsvårdsledaren Ludvig Blixt.