facebooktwittermail

Plantdöd i södra Norrland

Skogsstyrelsen i Gävleborg flaggar för omfattande problem med skador på skogsplanteringar. I Ljusdal har det lett till tio gånger så många skadebesiktningar som normalt.

FOTO: ULF ARONSSON

Skogsstyrelsen har upptäckt omfattande skador på granplanteringar från 2018 och 2019 i de mellersta och norra delarna av Gävleborgs län. Övre delen av plantorna är gula, och från Ljusdal rapporterar Sveriges Radio om en avgång på 70 – 80 procent av plantorna i planteringar på högre torr mark.