facebooktwittermail d

Planer på hästby tar form

Planerna på en hästby i Morup utanför Falkenberg håller på att ta form.

Detaljplanen har, tillsammans med ett exploateringsavtal för området, godkänts av kommunstyrelsens arbetsutskott, meddelar Falkenbergs kommun.

Enligt förslaget består byn av ett 20-tal bostadshus strax söder om ett ridhus och ett stall. Tanken är att bostäderna ska bebos av hästintresserade som tillsammans driver anläggningarna för hästhållning.

Området ska exploateras av företaget Bra Boende i Väst AB. Detaljplanen och exploateringsavtalet går nu vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för slutligt beslut.ATL.nu