facebooktwittermail d

Piper mot alunskiffer

Storjordbrukaren Carl Piper leder ett upprop mot alunskiffer. Tillsammans med 10 berörda kommuner vill han skapa kommunalt veto mot all prospektering.

Över 40 kommuner i Sverige har stora delar alunskiffer i sin berggrund, skriver Dagens industri. Alunskiffer innehåller bland annat fossilt kol, svavel och ett stort antal tungmetaller och radioaktiva ämnen i låga halter. Stora områden med alunskiffer finns i Skåne, Västergötland, Östergötland, Närke, Jämtland, sydligaste Lappland och på Öland. Och i flera av dessa områden finns också Sveriges bördigaste odlingslandskap. Nu vill Carl Piper, storjordbrukare i Skåne, tillsammans med 10 berörda kommuner skapa ett kommunalt veto mot all slags prospektering i alunskiffer. Anledningen är bland annat att det frigörs tungmetaller och radioaktiva ämnen när alunskiffern krossas, enligt uppropsmakarna. Och detta är ett allvarligt hot mot markområden, grundvatten och odling under överskådlig tid.

Moderna metoder räcker inte

Uppropsgruppen pekar på tidigare dystra erfarenheter från bland annat Finland och en miljökatastrof vid Talvivaaragruvan. I december förra året läckte hundratusentals kubikmeter förorenat vatten ut och skapade en av Europas största pågående miljökatastrofer. Trots moderna brytningsmetoder som ska vara miljömässigt hållbara. De är också kritiska till utvinning av så kallad skiffergas.

Carl Piper och de 10 kommunerna från Östersund i norr till Tomelilla i söder vill att regeringen ska inse den stora skillnaden mellan konventionell gruvdrift i urberg och exploatering av alunskiffer. De vill att kommunerna, som får leva med konsekvenserna, ska få sista ordet när bolag vill genomföra provborrningar och undersökningar som syftar till utvinning ur alunskiffer. Nu vill de att regeringen och riksdag inför ett kommunalt veto mot all slags prospektering i alunskiffer.